Ples v opere – udávateľ spoločenského štandardu

Status, ktorý Ples v opere počas desiatich rokov získal, je v podstatnej miere aj odzrkadlením rešpektovania etikety a stanovením vysokého spoločenského štandardu už od jeho prvého ročníku. Aj túto stránku organizátori zverili do rúk profesionálov. Deana Lutherová, renomovaná odborníčka na etiketu a protokol, stála pri zrode Plesu v opere a prispela k vybudovaniu prestíže a spoločenského uznania, ktoré toto podujatie dnes má:

„Ples v opere mal od svojho vzniku ambíciu stať sa najvýznamnejším spoločenským podujatím na Slovensku. Rovnaký zámer sme mali na zreteli aj pri navrhovaní náročného bálového protokolu. Práve protokolárny scenár plesu – založenie Čestného plesového výboru, spôsob pozývania hostí, predpísanie veľkovečerného odevu, otvárací ceremoniál, forma ponuky občerstvenia, ale aj oficiálne ukončenie plesu – vo veľkej miere ovplyvnili jeho úroveň a odlíšili ho od iných podujatí. Hostia hneď od prvého ročníka Plesu v opere zámer hostiteľa a organizátorov prijali a svojim vystupovaním, eleganciou, ale hlavne dobrou náladou sa stali jeho spolutvorcami. Najvýraznejšie je to snáď poznať na toaletách dám, ktoré sú z roka na rok krajšie a náročnejšie, a pánoch, pre ktorých sa frak stal v spojení s plesom samozrejmosťou.

Ples v opere sa zároveň stal vzorom, hlavne svojou spoločenskou úrovňou, pre mnohých organizátorov podobných spoločenských podujatí na celom Slovensku. Ples v opere stavia Bratislavu a tým aj celé Slovensko na úroveň iných svetových metropol a je porovnateľný so špičkovými bálmi v zahraničí. Je dôkazom toho, že spoločenský život u nás ožil.

Na každom plese sa samozrejme vyskytnú aj rôzne milé, no neočakávané príhody. Všetko vyhodnocujeme a hlavne sa snažíme nepríjemnostiam predchádzať. Keď sa niečo na odeve pretrhne, dáme to promptne zašiť, ak niekto potrebuje súrne lekára, máme ho k dispozícii. Stalo sa už, že niekto počas tanca pokĺzol a spadol na parkete, ale našťastie bez zdravotných následkov. Ešte nikdy nedošlo k nejakému škandalóznemu incidentu. Ples v opere má naozaj vysokú spoločenskú úroveň.“