Ples v opere pomohol deťom s ochorením srdca

Každý rok sa na Slovensku narodí okolo 500 detí s vrodenou srdcovou chybou. Až dve tretiny u nich potrebuje chirurgickú korekciu na špecializovanom pracovisku, ktoré je na Slovensku len jedno. Vysokošpecializované odbory ako detská kardiológia sú náročné aj na materiálno-technické vybavenie. Na vytváraní finančných zdrojov sa podieľa aj Nadácia Detského kardiocentra.

Detské kardiocentrum dokázalo vďaka výťažku 12. plesu v opere vo výške 199 562 eur zakúpiť nielen život zachraňujúci prístroj podporujúci dýchanie, ale aj ultrazvukový echoprístroj najnovšej generácie so širokými možnosťami vyšetrovania detí všetkých vekových skupín.

V znamení pomoci Detskému kardiocentru sa niesol aj 13. ples v opere. Toto jediné zariadenie svojho druhu na Slovensku vstupuje do novej etapy svojho života, ktorou je výstavba nového pavilónu. Pri Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave totiž vyrastie moderný priestor spĺňajúci náročné technické parametre. Celý výťažok zo vstupeniek, vrátane dobrovoľných príspevkov z tohto významného spoločenského podujatia, dosiahol výšku neuveriteľných viac ako 230-tisíc eur a je určený na technické vybavenie nových operačných sál v nových priestoroch, kde sa budú zachraňovať detské životy.

Spolu s novým priestorom očakáva Mongi Msolly, riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., tiež výrazné zlepšenie starostlivosti o pacientov. Ako povedal:

„Sme presvedčení, že vďaka novým priestorom sa ešte viac zvýši úroveň poskytovanej zdravotníckej starostlivosti. Budeme môcť navýšiť kapacitu lôžok, a tým pádom znížiť čakacie lehoty na potrebné zákroky. Rovnako sa zvýši komfort pre rodičov, ktorí často krát strávia s deťmi v nemocnici aj niekoľko mesiacov.“

„Veľmi si vážime, že sme už druhý raz mali možnosť získať pomoc, ktorú tak naliehavo potrebujeme. Sila Plesu v opere spočíva nielen vo výške príspevku, ktorý pre nás dokázal získať, ale aj v tom, že dokázal upriamiť pozornosť na naše problémy a posunúť ich riešenie významne vpred. Navyše, dáva nám aj morálnu silu. Vnímame ho ako vyjadrenie ocenenia každodennej snahy tímu lekárov, sestier a celého personálu Detského kardiocentra.“

Mária Kadlečíková, správkyňa Nadácie Detského kardiocentra