Ples v opere pomohol deťom s ochorením srdca

Veľkosť osobnosti sa prejavuje aj jej šľachetnosťou a ochotou pomáhať

hore

Každý rok sa na Slovensku narodí okolo 500 detí s vrodenou srdcovou chybou. Až dve tretiny u nich potrebuje chirurgickú korekciu na špecializovanom pracovisku, ktoré je na Slovensku len jedno. Vysokošpecializované odbory ako detská kardiológia sú náročné aj na materiálno-technické vybavenie. Na vytváraní finančných zdrojov sa podieľa aj Nadácia Detského kardiocentra.

Detské kardiocentrum dokázalo vďaka výťažku 12. plesu v opere vo výške 199 562 eur zakúpiť nielen život zachraňujúci prístroj podporujúci dýchanie, ale aj ultrazvukový echoprístroj najnovšej generácie so širokými možnosťami vyšetrovania detí všetkých vekových skupín.

Pre správne zobrazenie tejto časti stránky je potrebný Adobe Flash Player vo verzii 10 a vyššej.

V znamení pomoci Detskému kardiocentru sa niesol aj 13. ples v opere. Toto jediné zariadenie svojho druhu na Slovensku vstupuje do novej etapy svojho života, ktorou je výstavba nového pavilónu. Pri Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave totiž vyrastie moderný priestor spĺňajúci náročné technické parametre. Celý výťažok zo vstupeniek, vrátane dobrovoľných príspevkov z tohto významného spoločenského podujatia, dosiahol výšku neuveriteľných viac ako 230-tisíc eur a je určený na technické vybavenie nových operačných sál v nových priestoroch, kde sa budú zachraňovať detské životy.

Spolu s novým priestorom očakáva Mongi Msolly, riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., tiež výrazné zlepšenie starostlivosti o pacientov. Ako povedal:

„Sme presvedčení, že vďaka novým priestorom sa ešte viac zvýši úroveň poskytovanej zdravotníckej starostlivosti. Budeme môcť navýšiť kapacitu lôžok, a tým pádom znížiť čakacie lehoty na potrebné zákroky. Rovnako sa zvýši komfort pre rodičov, ktorí často krát strávia s deťmi v nemocnici aj niekoľko mesiacov.“

„Veľmi si vážime, že sme už druhý raz mali možnosť získať pomoc, ktorú tak naliehavo potrebujeme. Sila Plesu v opere spočíva nielen vo výške príspevku, ktorý pre nás dokázal získať, ale aj v tom, že dokázal upriamiť pozornosť na naše problémy a posunúť ich riešenie významne vpred. Navyše, dáva nám aj morálnu silu. Vnímame ho ako vyjadrenie ocenenia každodennej snahy tímu lekárov, sestier a celého personálu Detského kardiocentra.“

Mária Kadlečíková, správkyňa Nadácie Detského kardiocentra