Ples podporil perinatológie

Už po piaty raz hostia Plesu v opere – významné osobnosti spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho života – spojili svoju prítomnosť na plese aj s ušľachtilou myšlienkou pomoci tam, kde je naliehavo potrebná. 14. ročník dobročinného Plesu v opere sa niesol v znamení témy, ktorá sa týka ročne takmer päťtisíc rodín z celého Slovenska. Do toľkých totiž pribudne nový život v podobe malého človiečika, ktorý sa však na svet poponáhľal a prišiel naňho predčasne. Pôrodná hmotnosť tých najmenších dosahuje len 500 až 700 gramov. Na svoje prežitie potrebujú špeciálne prostredie na poskytnutie pomoci a náročnú starostlivosť. Tú nájdu v šiestich zriadeniach, perinatologických centrách, ktoré sa nachádzajú v Bratislave, Nových Zámkoch, Martine, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach. Sú vybavené tak, aby dokázali poskytnúť predčasne narodeným deťom bezprostredne po narodení život zachraňujúcu pomoc.

„Všetky tieto deti sú vážne, až kriticky choré hneď po svojom narodení a ich najväčším problémom je nezrelosť. Bez pomoci nedokážu ešte zvládnuť dýchanie, udržiavať si telesnú teplotu a problémy im spôsobuje aj obyčajné kŕmenie. Až tri štvrtiny z nich musia zvládnuť komplikácie, ktorých následky ich neraz môžu sprevádzať po celý život. Práve preto je pre perinatologické centrá nesmierne dôležité kvalitné technické vybavenie,“ uviedol prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre neonatológiu.

Na OZ malíček prispeli hostia sumou 239 226 eur, ktorú združenie prerozdelilo medzi šesť perinatologických centier na Slovensku. V poradí 14. ročník Plesu v opere tak naplnil svoje dobročinné poslanie prostredníctvom pomoci predčasne narodeným deťom a svoj výťažok v plnej výške venoval v spolupráci s odborníkmi na zlepšenie ich prístrojového vybavenia. „Naším zámerom je formou zlepšenia ich technického vybavenia prispieť k prevencii a verím, aj riešeniu často závažných problémov, ktorým čelia nielen predčasne narodené deti, ale aj ich najbližší vo fáze ďalšieho rastu a vývinu detí,“ vysvetlila Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere.

Tristo párov hostí podporilo dobročinné poslanie Plesu v opere už po piaty raz. „Sme veľmi vďační, že máme možnosť vďaka Plesu v opere a jeho hosťom pomôcť nielen predčasne narodeným deťom, ale aj ich rodinám,“ poznamenala predsedníčka OZ malíček Ľubica Kaiserová.

Ples v opere sa bude v súlade so svojou tradíciou konal v historických priestoroch Slovenského národného divadla v sobotu, 11. januára 2014. Ocenením dobročinného aj spoločenského významu bola opätovná záštita hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislavy.