Nové prístroje pre detské životy v ohrození

Ples v opere je nielen najväčším spoločenským podujatím svojho druhu, ale aj jedinečnou príležitosťou, ako spojiť významné osobnosti spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho života, vďaka ktorým Ples napĺňa svoj dobročinný zámer. A tým bola v roku 2015 pomoc klinikám, kde sú denne zachraňované životy detí.

Často totiž stačí chvíľka nepozornosti, úraz alebo dopravná nehoda a život dieťaťa sa môže náhle ocitnúť v rukách lekárov a odborníkov z detských anestéziologických a resuscitačných oddelení. Práve sem privezú detských pacientov v kritickom stave ako na prvé miesto v nemocnici. Jubilejný 15. ročník Plesu v opere svoj celkový výťažok 220755 eur venoval na zlepšenie prístrojového vybavenia kliník detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny v štyroch mestách – Košiciach, Bratislave, Martine a Banskej Bystrici.

V Banskej Bystrici II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU vďaka Plesu zakúpila nový pľúcny ventilátor a polohovateľné rehabilitačné kreslo. Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice v Martine zakúpila vďaka finančnému daru od hostí Plesu v opere mobilný anestéziologický prístroj, flexibilný fibrobronchoskop a dávkovač liekov. Na Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny DFN v Košiciach už pomáha lekárom anestéziologický prístroj Perseus. Nové špecializované prístroje má vďaka 15. plesu v opere aj Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici na Kramároch v Bratislave.

Kliniky detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny, kam putoval výťažok z Plesu, sa zameriavajú na špecifické druhy ochorení a každé z nich každoročne hospitalizuje 350 až 700 pacientov so závažnými traumami, respiračnými problémami alebo onkologickými diagnózami.

Kumulatívna suma, ktorú už doposiaľ vďaka hosťom venoval Ples v opere na dobročinné účely, presiahla po 15. ročníku magickú hranicu milión eur – celkovo je to už 1 041 981 eur.