Návrat späť

Pavol Lančarič

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Orange Slovensko

Pavol Lančarič absolvoval štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 1991 získal na tej istej fakulte titul kandidát vied/PhD. V roku 1997 nastúpil do spoločnosti Orange Slovensko (v tom čase Globtel GSM, neskôr Globtel) na pozíciu obchodného riaditeľa a od roku 1999 až doteraz je generálnym riaditeľom. Od roku 2001 je členom predstavenstva Orange Slovensko, od roku 2015 je aj predsedom predstavenstva spoločnosti. Okrem toho je členom správnej rady IT asociácie Slovenska.

Bol nominovaný v súťaži Manažér roka 2005, 2006 a 2013 ekonomického časopisu Trend. Za rok 2010 získal ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii hospodárstvo za úspešný management firmy počas hospodárskej krízy bez dopadu na zamestnanosť, spokojnosť zákazníkov a akcionárov firmy.