Čestný plesový výbor

Zárukou vysokej spoločenskej úrovne Plesu v opere je každoročne Čestný plesový výbor. Tvoria ho významné osobnosti spoločenského aj hospodárskeho života.