Dobročinný Ples v opere otvoril celospoločenskú tému: Tradícia spojená s dobročinnosťou

Bratislava, 7. októbra 2016 – Dobročinný Ples v opere potvrdzuje svoje celospoločenské poslanie. Hostia nadchádzajúceho 17. ročníka tejto vrcholnej dobročinnej a spoločenskej udalosti budú opäť pomáhať. Podporia vznik ďalšieho špecializovaného Centra včasnej intervencie (CVI) pre zdravotne znevýhodnené deti. Ples v opere tak nadviaže na charitatívne poslanie z minulého roka a prispeje k dosiahnutiu cieľa, aby v každom samosprávnom kraji Slovenska mohlo byť zriadené a fungovalo aspoň jedno Centrum včasnej intervencie.

Na Slovensku sa každoročne narodí viac ako 2000 detí s poškodením orgánov alebo iným zdravotným znevýhodnením. Ich stav si vyžaduje špecializovaný prístup a odbornú pomoc, ktorú im poskytujú v Centrách včasnej intervencie (CVI). V porovnaní so zahraničím je takýchto zariadení na Slovensku stále málo. „Situácia týchto detí a rodín nás nemôže nechať ľahostajnými. Vnímame neľahké osudy mnohých rodín, ktoré si nemôžu dovoliť špecializovaný prístup a bez odbornej pomoci nemajú možnosť poskytnúť dieťaťu starostlivosť, ktorá by mohla znamenať zlepšenie stavu či prognózy do ďalšieho života,“ uviedla Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere.

Vďaka finančným prostriedkom, poskytnutým hosťami 16. ročníka dobročinného Plesu v opere, pribudli k trom CVI na Slovensku v tomto roku ďalšie dve – v Banskej Bystrici a Košiciach. Zriadenie ďalšieho centra včasnej intervencie je zámerom aj 17. ročníka dobročinného Plesu v opere. "Akútnosť potreby včasnej intervencie prostredníctvom špecializovaných centier stále neklesla. K ideálnemu stavu máme na Slovensku stále ďaleko a Nadácia SOCIA neustále pracuje na tom, aby bolo v každom samosprávnom kraji aspoň jedno centrum včasnej intervencie. Sme radi, že k tomu, aby sa tento sen stal skutočnosťou prispeje aj tohtoročný dobročinný Ples v opere a jeho hostia,“ hovorí Vladislav Matej, riaditeľ Nadácie SOCIA.

Na dobročinnosť venovali hostia Plesu v opere už takmer 1,3 milióna eur

Najväčšie dobročinné spoločenské podujatie svojho druhu na Slovensku je už roky súčasťou života Bratislavy, no jeho charitatívny rozmer presahuje hranice hlavného mesta. Vďaka hosťom Plesu v opere a darcom sa od roku 2010 podarilo prispieť na dobročinné účely sumou takmer jeden milión tristotisíc eur.

Centrá včasnej intervencie

Primárnym cieľom CVI je poskytovať odborné služby a pomoc rodinám s deťmi (0-7 rokov), ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený. Filozofia centier vychádza z predpokladu, že práve rodina je tým najvhodnejším miestom pre rast a výchovu detí. Skúsený tím odborníkov centier pomáha nielen podporovať vývin dieťaťa a jeho rodinu, ale snaží sa aj o ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Bezplatne ponúka sprevádzanie a poradenské služby sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či logopéda. Iniciátorom vzniku existujúcich CVI na Slovensku je SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien.

Lúčnica prvýkrát na Plese v opere

Úvodný program 17. ročníka dobročinného Plesu v opere sa bude niesť v znamení návratu k slovenským koreňom prostredníctvom ľudových motívov a zvyklostí, spojenia tradície a moderny. V hlavnej úlohe sa predstaví umelecký súbor Lúčnica, ktorý symbolizuje pôvodnú ľudovú slovenskú kultúru, jedinečné spojenie tanca, inštrumentácie a vokálnych prejavov.

Nečakaným momentom úvodného programu však bude spôsob a kontext, v akom budú ľudové tance, spevy a hudba použité. V spolupráci so skladateľom, dirigentom a producentom Oskarom Rózsom Lúčnica predvedie nový hudobný tvar, ktorý prepojí tradičné s novým, nečakané s overeným, folklórne s medzinárodným a vznikne tak hudobná fúzia, ktorá prepojí ľudovú hudbu s elektronickými žánrami a world music.

Hostí dobročinného 17. plesu v opere bude v priestoroch Restaurant zabávať aj Ľudová hudba Lúčnice zložená z excelentných muzikantov s brilantnými schopnosťami a bohatými skúsenosťami. Ľudová hudba Lúčnice účinkuje pod vedením primáša Martina Sleziaka na Slovensku i vo svete a prináša široký repertoár z rôznych žánrov hudby.